Jag har glömt lösenordet till min mejl

  • Om du glömt lösenordet till din OKTV-mejl kan du kontakta oss så skickar vi ett nytt lösenord till dig med posten. Glömt inte att uppge ditt kundnummer  eller personnummer när du kontaktar oss.

    infor@oktv.se
    Telefon: 0454 - 980 50 

  • Fick du svar på din fråga?